Meniny má , zajtra má dnes je 23.09.2019
JDS-Vavrečka www.jds-vavrecka.webnode.sk Základná škola s materskou školou Vavrečka www.zsvavrecka.edupage.sk
Virtuálny cintorín
Odkazy
Aktuálna Anketa
Páči sa Vám naša web stránka?
Nie
Nie (1774)

Áno
Áno (2391)

Celkový počet hlasov je 4165
Partneri

Verejný oznam.

Verejný oznam

Obec Vavrečka  ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods.2 zákona č. 50/01976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len stavebný zákon) a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce oznamuje verejnosti, že v súlade s § 21 ods.3  stavebného zákona a vyhl. Č. 55/2001 Z.z. oznamuje prerokovanie Konceptu územného plánu obce. Koncept  je vystavený na verejné nahliadnutie v termíne

od 22.11.2013 do 23.12.2013

na Obecnom úrade vo Vavrečke a na webovej stránke obce Vavrečka  www.vavrecka.sk

Verejné prerokovanie s výkladom spracovateľa sa bude konať dňa 11.12.2013  o 16,30 hod. na OcÚ vo Vavrečke

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu zadania do 30 dní odo dňa oznámenia.


Dátum pridania: 22.11.2013