Meniny má , zajtra má dnes je 23.09.2019
JDS-Vavrečka www.jds-vavrecka.webnode.sk Základná škola s materskou školou Vavrečka www.zsvavrecka.edupage.sk
Virtuálny cintorín
Odkazy
Aktuálna Anketa
Páči sa Vám naša web stránka?
Nie
Nie (1774)

Áno
Áno (2391)

Celkový počet hlasov je 4165
Partneri

Upozornenie.

      Vzhľadom  k rýchlemu nástupu teplých a suchých dní  a  značnému  nárastu  požiarov  súvisiacich  s  vypaľovaním  suchej  trávy a slamy  Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru  v  Námestove   dôrazne  upozorňuje   všetkých občanov,  právnické osoby  a  fyzické osoby - podnikateľov  na  prísny  zákaz -

- vypaľovať  porasty  bylín,  kríkov  a  stromov

- zakladať  oheň  v  priestoroch  alebo  miestach,  kde by  mohlo  dôjsť  k  jeho  rozšíreniu

- spaľovať  horľavé  látky  na  voľnom  priestranstve  bez  predchádzajúceho   písomného  súhlasu pre právnicke osôby alebo fyzickej osobe -podnikateľovi. 

V  súvislosti s týmto počasím Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru  v  Námestove   vyhlasuje od 15,00 hod. dňa 20.08.2012 až do jeho odvolania ČAS  ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Porušenie zákazov a povinností vyplývajúcich z právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi je prísne sankcionované. Podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi môže byť  fyzickej osobe uložená pokuta až do výšky 331 € , resp. v blokovom konaní do výšky 100 € , právnickej osobe alebo fyzickej osobe -podnikateľovi môže byť uložená pokuta až do výšky 16 596 € .

 


Dátum pridania: 21.08.2012