Meniny má , zajtra má dnes je 19.09.2019
JDS-Vavrečka www.jds-vavrecka.webnode.sk Základná škola s materskou školou Vavrečka www.zsvavrecka.edupage.sk
Virtuálny cintorín
Odkazy
Aktuálna Anketa
Páči sa Vám naša web stránka?
Nie
Nie (1769)

Áno
Áno (2389)

Celkový počet hlasov je 4158
Partneri

Upozornenie.

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO  ZBORU V NÁMESTOVE

V súlade s § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z.z, o ochrane pred požiarmi v znení  neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 121/2002 Z.z. o  požiarnej  prevencii  v znení neskorších predpisov

 VYHLASUJE ČAS  ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU,

v územnom obvode okresu Námestovo

od 13,00 hod dňa  03.07.2012 – do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov    z a k a z u j e   najmä:

-          zakladať alebo udržiavať ohne,

-          používať otvorený oheň

-          fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,

-          vypaľovať porasty bylín, krov a stromov.

 Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru zakazuje vykonávať činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

 


Dátum pridania: 04.07.2012