Meniny má , zajtra má dnes je 15.09.2019
JDS-Vavrečka www.jds-vavrecka.webnode.sk Základná škola s materskou školou Vavrečka www.zsvavrecka.edupage.sk
Virtuálny cintorín
Odkazy
Aktuálna Anketa
Páči sa Vám naša web stránka?
Nie
Nie (1767)

Áno
Áno (2387)

Celkový počet hlasov je 4154
Partneri

Oznam.

OVS v týchto dňoch zabezpečuje ukončenie napájania domov na verejnú kanalizáciu, ktorá je vybudovaná v obci. Zisťujú sa závady a funkčnosť kanalizačných prípojok. Žiadame majiteľov novonapojených domov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali, či odvádzajú drenážne vody z podložia, povrchové vody zo spevnených plôch do verejnej kanalizácie. Tieto vody musia byť zvedené do samostatného systému, ktorý je oddelený od vybudovanej VK pre splaškové vody. V opačnom prípade dochádza  k prekročeniu kapacity čerpacích staníc. OVS vyzýva všetkých dotknutých majiteľov nehnuteľností, ktorí odvádzajú tieto povrchové vody do verejnej kanalizácie, aby takýto stav odstránili do 15. apríla 2018. Po tomto termíne bude OVS postupovať v zmysle platnej legislatívy - okamžité prerušenie odvádzania odpadových vôd a spätné vyúčtovanie nákladov za odvádzanie balastných vôd.

Ing. Ján Rončák, vedúci HSK


Dátum pridania: 09.03.2018