Meniny má , zajtra má dnes je 18.09.2019
JDS-Vavrečka www.jds-vavrecka.webnode.sk Základná škola s materskou školou Vavrečka www.zsvavrecka.edupage.sk
Virtuálny cintorín
Odkazy
Aktuálna Anketa
Páči sa Vám naša web stránka?
Nie
Nie (1769)

Áno
Áno (2388)

Celkový počet hlasov je 4157
Partneri

Mimoriadne zastupiteľstvo - pozvánka.

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 479/2010 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň

15.05.2014 o 17.00 hod.  v zasadačke Obecného domu

P r o g r a m :

  1. Otvorenie zasadnutia

-          voľba overovateľov zápisnice

  1. Schválenie odpredaja parcely C KN č.686/4, lesné pozemky o výmere 2745 m2

pre Miroslava Troppa Vavrečka č.19 a Miroslava Pavču, ČS. Armády 340/2, Námestovo po zverejnení zámeru

  1. Žiadosť CANSTAV s.r.o., Nám.A.Bernoláka 375/1, Námestovo o odkúpenie pozemku,  parcela  C-KN č. 191/2 záhrady o výmere 888 m2 evidovaná na LV č.499

4.   Uznesenie

5.   Záver

Mgr. Ladislav Šnapko

starosta obce

 


Dátum pridania: 14.05.2014