Meniny má , zajtra má dnes je 19.11.2018

Poslanci Obecného zastupiteľstva.

Ing. Mária Bucová            0907278398  bucovamaria@zoznam.sk

Ing. Jozef Hrkeľ              0903692267  jozef.hrkel@orava.sk

Bc. Alena Hvoľková          0911216502  hvolkovaalena@centrum.sk

Albín Kasan                    0907521440

Marián Kasan                  0903681734   marian.kasan@awsslovakia.sk

Ing. Karol Pjentek            0918737918   karol.pjentek@mil.sk

Ing. Miroslav Rentka         0907332290   mrentka@gmail.com

Ing. Jozef Sklarčík            0908703380  jozef.sklarcik@orava.sk

Pavol Žuffa                    0907835663   pavol.zuffa@seznam.cz

komisia finančná, pre výstavbu a územné plánovanie a ochranu verejného poriadku:

predseda - Ing. Jozef Hrkeľ

členovia - Ing. Miroslav Rentka, Ing. Mária Bucová, Ing. Karol Pjentek

komisia pre sociálnu oblasť, školstvo, šport, kultúru

predseda - Bc.Alena Hvoľková

členovia - Marián Kasan, Albín Kasan, Ing. Jozef Sklarčík, Pavol Žuffa